25 Kasım Kadına şiddet ve mücadele günü basın açıklaması

 25 Kasım Kadına şiddet ve mücadele günü basın açıklaması

5b5530de-6bd8-465c-9f65-9a0ca3cd573aBu gün 25 Kasım 65 yıl önce Bu gün Dominik Cumhuriyetinde diktatör rejime karşı

Kelebek kod adı ile direniş gösterdikleri içinMİRABEL kız kardeşlerin, rejimin askerleri

tarafından tecavüz edildikten sonra vahşi bir şekilde katledildikleri, utanç gününün ve insanlık

ayıbının yıl dönümüdür.
Birleşmiş Milletler tarafından 1981 de ilanından bu yana dünyanın dört bir köşesinde

kadınlar, efsaneleşen bu üç kelebeğin öncülüğünde“Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele

Günün” de toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete, aile içi

şiddete, savaşa, ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşı kadın dayanışmasını sürdürüp seslerini

yükseltiyorlar. Adeta kelebekçesine kanat çırparak uçmayı sürdürüyorlar.
Bu gün burada 2015 Türkiye’sinde 236 kadın cinayeti bilançosunun ayıbı, sayısız darp ve

mağduriyet vakalarına karşı kadın haklarına dikkat çekmek için toplanmış bulunmaktayız.

Kadının giysi seçimine müdahale edilmesi, baskı altında tutulması, fiziksel, cinsel veya

psikolojik baskıya maruz kalması, zarar ya da acı ile sonuçlanan ister özel alanda, ister kamusal

alandabaskı görmesi ve özgürlüğünün engellenmesi tüm kadınların hayatını zorlaştırıcı ortak

sorunudur.
Cinsiyete dayalı şiddet, uluslararası sözleşmeler yoluyla korunan, Evrensel İnsan

Haklarının ihlalidir. Bu ihlal, kişi güvenliği hakkının, en yüksek standartta fiziksel ve manevi

sağlığa sahip olma hakkının, işkence, aşağılayıcı, insanlık dışı muamele yasağının ve yaşam

hakkının doğrudan ihlali anlamına da gelmektedir.
Devletlerin, hem özel alanda hem de kamusal alanda mevcut olan şiddeti görmezden

gelmesi ise cinsiyete dayalı şiddeti sürekli kılan bir etkiye sahiptir. Bu çerçevede, cinsiyete dayalı

şiddet, herhangi bir gelenek, görenek, din, kültür ve politik görüşlerle mazur gösterilmemeli,

temel insan hakları ihlali olarak tanınmalıdır.
Türkiye’de yaşanan şiddetin büyüklüğüne, yaygınlığına ve sistematikliğine karşın, kadına

yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik politikaların etkili olması için, yeni yasama

yılında biz kadınların devlet organlarından talebi;

Onaylanan ve Anayasa’nın 90. maddesi yoluyla iç hukuk parçası haline gelen başta

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi Ve İhtiyari Protokolü

olmak üzere bütün sözleşmelerin gereklerini hayata geçirmeye yönelik politikaların ve

araçlarının geliştirmesini İSTEMEKTEYİZ. Kadına şiddet uygulayanlara “iyi hal” indiriminin

uygulanmasını İSTEMİYORUZ, “haksız tahrik” indiriminin uygulanmasını İSTEMİYORUZ,

“saygın tutum” indiriminin uygulanmasını İSTEMİYORUZ, en önemlisi de “aşırı sevgi”

indiriminin uygulanmasını İSTEMİYORUZ.
ŞİDDETE UĞRAYARAK HAYATINI KAYEBDEN TÜM KADINLARI RAHMETLE

ANIYOR, KADINA UYGULANAN EN ŞİDDETLİ EYLEMİN SEVGİ OLMASI ve

ŞİDDETTİN HER TÜRLÜSÜNDEN ARINMIŞ BİR TÜRKİYE DİLEĞİ İLE hepinizi saygı ve

sevgi ile salamlar, desteğinize teşekkür ediyoruz.

Pakize GÜLER

CHP İl Kadın Kolları Başkanı

 

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.