“Mekan ve kent silüeti kişinin ruh halini etkiler”

 “Mekan ve kent silüeti kişinin ruh halini etkiler”

İçmimarlar Odası Adana Şube Başkanlığı’na seçilen Çağkan İnan, gelişen dünya düzenine paralel olarak içmimarlık mesleğinin de büyük önem kazandığını vurguluyor

“Mekan ve kent silüeti kişinin ruh halini etkiler”

“Kentlerdeki karar alma süreçlerinde içmimarların önemi yadsınmamalı”

“İçmimarlık kamu güvenliği ile yakından ilgilidir”

ADANA – Gelişen dünya düzeni mekanların fonksiyonel, estetik ve doğru maliyetlerle yapılmasının gerekliliğini de ortaya koyuyor. Türkiye’de son zamanlarda yaşanan deprem felaketleri de yapılara verilmesi gereken önemi net olarak gözler önüne seriyor.
İÇMİMARLIK GELİŞİYOR
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İçmimarlar Odası Adana Şube Başkanlığı’na seçilen Çağkan İnan, tasarıma verilen önemin mobilyadan aydınlatmaya, aksesuardan modaya kadar olan etkisinin ihtisaslaşmış içmimarlara ve tasarımcılara olan gereksinimi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de arttırdığına dikkat çekiyor.
İçmimarlık faaliyetinin bireysel sonuç doğuran mesleki hizmetlerden olmayıp kamu güvenliği ile yakından ilgili bir görev olduğuna işaret eden İnan, ilgili yasaların bu anlamı ile meslek mensuplarının denetimi görevini odalara verdiğini ve odalar tarafından gerekli denetimin yapılabilmesi için de üyeliği zorunlu kıldığını kaydediyor.
İçmimarlık mesleğinin mühendislik disiplinleri arasında ana damar olduğunu belirten Çağkan İnan, gerek yapı güvenliğinde ve yaşam alanlarında gerekse mekanların rahat ve daha yaşanabilir kılınabilmesi adına içmimarların vazgeçilmez unsurlara sahip olduğuna dikkat çekiyor.
SİLÜET VE RUH HALİ KESİŞİYOR…
Mesleğin gelişimi için büyük çaba sarfettiklerini kaydeden İnan, yerel yönetimlerle birlikte merkezi yönetimlerin karar alma süreçlerinde İçmimarlar Odası ile gireceği diyaloğun doğru kentsel ve bölgesel planlama ile birlikte ülke genelinde çağdaş bir boyutun habercisi olacağına işaret ediyor.
İçmimarların yapının iç mekanları başta olmak üzere sokak iyileştirmeleri, dış cephe görselleri, kent estetiği ile ilgili dünya çapında çalışmalara imza attığını söyleyen Çağkan İnan, mekanlardaki ve kentlerdeki silüetin kişinin ruh halini olumlu ya da olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.
Yerel yönetimleri kentlerin gelişimi adına işbirliğine çağıran İçmimarlar Odası Adana Şube Başkanı Çağkan İnan, örneğin Adana’da pilot cadde uygulaması ile dünya genelinde dikkat çeken bir çalışmaya imza atabileceklerini vurguluyor.
YÖNETİM GÖREV BÖLÜMÜ YAPTI
İçmimarlar Odası Başkanlığı’na seçilmesinde emeği ve katkısı olanlara teşekkür eden Çağkan İnan, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdikten sonra yönetim kurulu üyelerinin görev bölümünü de şöyle açıklıyor:
Şube Başkan Yardımcısı M.Oğuz Tosun, Şube Sekreteri Mustafa Bayık, Şube Saymanı Zühal Doğru Tok, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Tahir Şahin, Sevil Ertuğrul ve Erdem Barlın.
Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri: Emrah Arabacı, Elif Tuncel, Cihan İmeci, Mert Tireng, Burçak Durmuşoğlu, Sezin Güngör ve Gökçe Eroğlu.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.