Mersin’in farklı sektörleri bir araya geldi

 Mersin’in farklı sektörleri bir araya geldi

MERSIN IN FARKLI SEKTORLERI BIR ARAYA GELDI (4)Mersin İl Çevre Düzeni Planı ve Kent Bütünü Analitik Etüt ve Araştırmaları kapsamında sürdürülen çalışmaların sektörel katılım bölümünü oluşturan odak grup toplantıları tamamlandı.
Toplantılar, tarım, hayvancılık ve ormancılık sektör temsilcileri, ticaret, hizmetler ve altyapı-enerji sektör temsilcileri ile turizm, ulaşım ve sanayi-lojistik sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Tarım, hayvancılık ve ormancılık sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde Mersin’de yaşanan sorunlar, bu sorunların nasıl iyileştirilebileceği ve sektörün sürdürülebilir gelişimi tartışılırken, ticaret, hizmetler ve altyapı-enerji odak grup toplantılarında Mersin’in enerji ve ticaret alanındaki potansiyelleri konuşularak, altyapı ve hizmetler konusundaki eksiklikler ile öncelikler belirlendi.

Odak grup toplantılarının son bölümünde ise turizm, ulaşım ve sanayi-lojistik sektörleri katılımcıları bir araya geldi.

Turizm ve lojistik üs olma potansiyeline sahip Mersin’in sektörel problemlerinin görüşüldüğü son toplantıda, birçok farklı sektöre de ivme kazandıracak olan ulaşım sorunu, bu sorunların nasıl çözülebileceği konularında katılımcılar bilgi alışverişinde bulundu.

Katılımın geniş olduğu odak grup toplantılarında katılımcılar, Mersin’in sıkıntı ve eksikliklerinin tartışılıp değerlendirildiği sonuçları, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilecekleri yeni bir organizasyonun gerçekleşmesi kararı aldı.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.