Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık Sektörlerinin Sorunları Tartışıldı

 Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık Sektörlerinin Sorunları Tartışıldı

TARIM HAYVANCILIK VE ORMANCILIK SEKTORLERININ SORUNLARI TARTISILDI (6)Mersin İl Çevre Düzeni Planı ve Kent Bütünü Analitik Etüt ve Araştırmaları kapsamında sürdürülen çalışmalar hızla devam ediyor.

Sektör temsilcileri ve TMMOB’a bağlı meslek kuruluşlarıyla gerçekleştirilen ön istişare toplantılarıyla netleştirilen Odak Grup Toplantıları’nın ilki tarım, hayvancılık ve ormancılık sektörü üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Mersin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü – Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şubesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ilgili daire başkanlıkları, AKİB Ulusal Turunçgil Konseyi, Mersin Üniversitesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bahçe Bitkileri, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Tema Vakfı Mersin İl Temsilciği, Mersin İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Mersin Tarım Gıda Platformu, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü mensupları katıldı.
Sektör üyeleriyle, Mersin genelinde gerçekleştirilecek analiz ve sentez çalışmaları, kent için yeni politika ve stratejiler geliştirmek amacıyla yapılan plan kapsamında bir araya gelindi.

Toplantıda tarım, hayvancılık ve ormancılık sektörlerinin sorunları tartışılarak, bu sorunların çözümlerine yönelik önerilen çözümler değerlendirildi.

Turizm, ticaret-hizmetler, ulaşım, altyapı-enerji ve sanayi-lojistik sektörleri toplantıları ise 22-23 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilerek, Odak Grup Toplantıları tamamlanacak ve ilgili tüm çevreler, kurum ve kuruluşlar ile açık değerlendirme toplantıları yapılacak.

Planlama çalışmalarına önemli katkılar sağlayacak olan bu toplantıların kitaplaştırılarak dağıtılması da hedefleniyor. Ayrıca söz konusu çalışmalara http://mersinilcevreduzeniplani.com/ adresinden de ulaşılabilecek.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.