Tokgöz’den Yazar Kasa Uyarısı

 Tokgöz’den Yazar Kasa Uyarısı

tokgoz-den-mukelleflere-yazar-kasa-uyarisi-7956137_x_oMersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ömer Faruk Tokgöz, eski tip ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunun 1 Ocak 2016 tarihinde başlayacağını anımsatarak mükellefleri uyardı.

Mersin SMMMO Başkanı Tokgöz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Uygulama Esasları hakkında bilgi verdi. Tokgöz, 426 sıra nolu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile satışı yapılan malları, aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet veren) mükelleflerin Vergi Usul Kanunu’na göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olduklarını belirtti. Basit/bilgisayar bağlantılı ve EFT-POS özellikli (pos yazar kasa) olmak üzere temelde iki tür yeni nesil ödeme kaydedici cihaz olduğunu ifade eden Tokgöz, “Ayrıca, akaryakıt pompalarına bağlanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar da bu tebliğ kapsamına girmektedir. Akaryakıt istasyonlarında taşıtlara yapılan satışlar akaryakıt pompalarına bağlı yazar kasadan otomatik olarak çıkan fişlerle belgelendirildiğinden, bu satışlarla ilgili tahsilatlarda seyyar EFT-POS cihazı kullanılmaya devam edilebilecektir. Bilindiği üzere 426 sıra nolu VUK Genel Tebliği’nin 4 nolu bölümünün (a) bendi hükümlerince 3100 sayılı kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan (Maliye Bakanlığı’nca muaf tutulanlar hariç) mükelleflerden sadece faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenler, 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil cihaz alarak kullanmak zorundaydı. Yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflerin bir de sabit otoparkının bulunması halinde yol kenarı otopark hizmetleri için EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz ile birlikte sabit otopark hizmetleri için basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmaktadır” dedi.

DOLAR VE EURO FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
“YENİ DÖNEM 1 OCAK 2016’DA BAŞLIYOR”

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar için yeni dönemin 1 Ocak 2016’da başlayacağına dikkat çeken Tokgöz, “426 Sıra nolu VUK Genel Tebliği’nin 4 nolu bölümünün (c) bendi hükümlerince 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’a istinaden Bakanlıkça muaf tutulanlar hariç olmak üzere diğer tüm mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren basit/bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanmak zorundadırlar.

BENZİN, MAZOT VE LPG FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
Toptan ticaretle uğraşan, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan veya basit usule tabi olup faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri yoktur” diye konuştu.

Eski tip yazar kasaların mali hafızalarına ilişkin de bilgi veren Tokgöz, şunları söyledi: “Mevcut iş yerlerinde hali hazırda kullanılmakta olan önceki mevzuata göre onaylanmış bulunan yazar kasaların mali hafızaları 2 Ocak 2014 tarihinden sonra dolar ise 426 sıra nolu VUK Genel Tebliği 4 nolu bölümü (d) bendi hükümlerince mükelleflerin, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata hükümlerine tabi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını 31 Aralık 2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilecekleri, 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere mali hafızaları dolan cihazlara yeni mali hafıza takılmayacak. Söz konusu cihazların 60 seri nolu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliği’nin 4. bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılması ve bu durumdaki mükelleflerin yeni bir ödeme kaydedici cihaz (yeni nesil veya 3100 sayılı kanuna tabi cihaz) alarak kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.”

3100 sayılı kanun ve ilgili mevzuatına göre yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esasların belirlendiği 426 sayılı VUK Genel Tebliği’ne 3 Haziran 2015 tarihinde 450 sıra nolu tebliğ ile bazı değişiklikler ve eklemeler yapıldığını söyleyen Tokgöz, “Söz konusu değişiklikle birlikte yeni nesil ödeme kaydedici cihazların ‘Z’ raporlarını ayrıca kağıda basma ve bu şekilde muhafaza etme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, 3 Haziran 2015 tarihinde yayımlanan 451 sıra nolu tebliğ ile de ödeme kaydedici cihazların uygulamaya geçiş süreci 1 Ocak 2016 tarihine ertelenmiştir. İşletmelerdeki harici banka POS cihazlarının ise yine 1 Ocak 2016 tarihine kadar yetkili ödeme kaydedici cihaz firmaları aracılığıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara bağlatılması zorunlu olup, bu tarihten sonra yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan bağımsız banka POS cihazlarının kullanılması mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.